Сила трења

Сила трења

Трење се јавља између тела и подлоге и усмерено је супротно од кретања. Успорава тела при кретању. Постоји трење : мировања клизања котрљања   Трење мировања је најјаче па клизања…
Убрзање при кретању тела под дејством силе  теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж…
Тренутна и средња брзина

Тренутна и средња брзина

Тренутну брзину тело има у тачно одређеном тренутку. Она се очитава на брзиномеру. Средња брзина се израчунава тако што се укупан пређени пут подели са укупним утрошеним  временом. Код равномерно…

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет правац и смер брзине и убрзања

Подсетимо се: Равномерно праволинијско кретање је када тело у истим временским интервалима прелази иста растојања. Тада се брзина не мења током времена, она је константна. То се дешава када на…
Количина топлоте

Количина топлоте

Деф: Количина топлоте је енергија која прелази са тела више на тело ниже температуре. Ознака је: Q Јединица мере [𝑄]= J  -Џул Формула:      𝑄=𝑚∙𝑐∙(t1− 𝑡2 ) m –маса тела;     c…
Унутрашња енергија

Унутрашња енергија

Укупна енергија честица које улазе у састав неког тела назива се унутрашња енергија.   Деф:Унутрашња енергија једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије његових молекула. Формула: U=Ek +Ep                         …
Појам и мерење температуре

Појам и мерење температуре

  Деф: Температура је мара степена загрејаности тела. То је основна физичка величина у међународном систему јединица. ознака је T , а јединица мере K-Келвин Мери се ТЕРМОМЕТРОМ (а не…
Снага и коефицијент корисног дејства

Снага и коефицијент корисног дејства

Један исти посао човек и дете могу да заврше за различито време. Две различите дизалице могу исти терет да подигну на исту висину за различито време. Особа или машина која…