Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење је технички поступак којим се одређује бројна вредност и јединица мере физичке величине.  Мерење је такође и упоређивање физичке величине са основном јединицом мере. Дели се на: 1. Директно…
Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Пре успостављања Међународног система мера, познатог као SI (system international) свака држава па по некад чак и област у држави имале су различите јединице мере. У Међународно  систему мера, постоји…