Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела преноси се у правцу и смеру деловања силе.

Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива различит ефекат тј. притисак је различит. 

Ако циглу поставимо на три различите површине, у сва три случаја тежина је исза. Цигла највише упада када је ослоњена на најмању површину, а најмање упада када је ослоњена на највећу површину. Зато што је већи је притисак на мању површину, а мањи на већу. Исти случај је и код стола. Ако стоји наопако мање упада у песак, а ако стоји на наогицама упада више.

Деф: Притисак је бројно једнак јачини силе која делује нормално на јединицу површине.

Јединица мере за притисак је паскал. Назив је добила по француском научнику Блејзу Паскалу који је проучавао притисак.

Деф: Притисак има вредност од једног пасакала када сила од једног њутна делује на површину од једног метра квадратног.

С обзиром да је паскал врло мала јединица мере како када једа њутн развулемо на површину офд једног метра квадратног, користе се  и веће јединице мере.

Веће јединице мере су:

  • килопаскал         1kPa=1 000 Pa=103 Pa
  • мегапаскал       1MPa=1 000 000 Pa=106 Pa