Математика
Математика је суштина постојања. Од најситнијих елементарниох честиоца до бесконачних простора васионе свуда важе њена правцила
Физика
Физика је основна природна наука. То је прва наука која се издвојила од филозофије ...остало је скупљање маркица. Чудесан свет
Припрема за матуру
Матурски и пријемни испит су најважнији испити у животу деце као и њихових родитеља. Уписом у срењу школу одређујемо

Новости

Задаци

Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела преноси се у правцу и смеру деловања силе. Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива различит ефекат тј. притисак је…

Више >>>
Притисак код чврстих тела

Тест рад, снага и енергија

За тест рад, снага и енергија потребно је знати: Рада Шта је рад? Рад је деловање силе дуж неког пута. Формула: Јединица мере за рад је: Задаци за тест рад 1.Колики рад изврши сила од…

Више >>>

Тест маса и густина

За тест маса и густина потребне су следећи подаци: Маса тела и инерција Први Њутнов закон. Свако тело тежи да задржи стање мировања или равномерног праволинијског кретања све док на њега не делује сила и…

Више >>>
Тест маса и густина

Припрема за тесет Мерење

Тест мерење ће проврравати знање о физичким величинама. Физичке величине Физичке величине описују особине физичких тела и физичке појаве. Физичке величине ознака индекс бројна вредност и јединица мере за масу. Табела основних физичких величина Наведи…

Више >>>

Задаци сила и узајамно деловање. Припрема за тест.

Теоријски задаци сила и узајамно деловање Шта је узајамно деловање? Узајамно деловање је обострано и истовремено деловање два или више тела. Може бити преко непосредног додира и преко физичког поња. Преко непосредног додира-Еластично деловање-Трење-Отпор средине Преко физичког…

Више >>>