Математика
Математика је суштина постојања. Од најситнијих елементарниох честиоца до бесконачних простора васионе свуда важе њена правцила
Физика
Физика је основна природна наука. То је прва наука која се издвојила од филозофије ...остало је скупљање маркица. Чудесан свет
Припрема за матуру
Матурски и пријемни испит су најважнији испити у животу деце као и њихових родитеља. Уписом у срењу школу одређујемо

Новости

Задаци

Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга Деф: Полуга је чврсто тело у облику шипке или штапа, које може да се покреће око непокретног ослонца. Полуга служи за лакше подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга. Код једнокраке полуге терет и…

Више >>>
Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Маса тела. Мерење масе вагом

Маса тела Маса је основна физичка величина. Ознака за масу је: m Јединица мере је: kg-килограм Мање и веђе јединице од килограма су: Деф: Маса је особина сваког тела која не зависи од његовог положаја…

Више >>>

Инерција тела. Закон инерције, I-Њутнов закон.

Грчки филозоф Аристотел је погрешно тврдио да тела престају да се крећу када на њих не делује сила. Први је Галилео Галилеј приметио да се тела крећу и после престанка деловања силе и ову појаву…

Више >>>
Инерција тела. Закон инерције, I-Њутнов закон.
Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад електричне струје Када електрична струја протиче кроз потрошач она врши рад. Као што је енергија способност тела да врши рад тако је и електрична енергија способност електричне струје да врши рад. При томе се електрична…

Више >>>

Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за део струјног кола Немачки научник Георг Симон Ом проучавао је како на јачину струје I, утиче напон U и електрична отпорност R. Најпре је у првом експерименту мењао напон. Мерио је јачину…

Више >>>
Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло
Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност Када се наелектрисане честице крећу усмерено кроз проводник оне се сударају са металном решетком и међусобно. То их успорава и претставља отпор кретању, због тога се јачина електричне струје сањује. Физичка величина која…

Више >>>