Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела преноси се у правцу и смеру деловања силе. Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива…

Тест рад, снага и енергија

За тест рад, снага и енергија потребно је знати: Рада Шта је рад? Рад је деловање силе дуж неког пута. Формула: Јединица мере за рад је: Задаци за тест рад…

Тест маса и густина

За тест маса и густина потребне су следећи подаци: Маса тела и инерција Први Њутнов закон. Свако тело тежи да задржи стање мировања или равномерног праволинијског кретања све док на…

Припрема за тесет Мерење

Тест мерење ће проврравати знање о физичким величинама. Физичке величине Физичке величине описују особине физичких тела и физичке појаве. Физичке величине ознака индекс бројна вредност и јединица мере за масу.…

Задаци сила и узајамно деловање. Припрема за тест.

Теоријски задаци сила и узајамно деловање Шта је узајамно деловање? Узајамно деловање је обострано и истовремено деловање два или више тела. Може бити преко непосредног додира и преко физичког поња.…
Брзина светлости. Преламање светлости. Тотална рефлаксија.

Брзина светлости. Преламање светлости. Тотална рефлаксија.

Брзина светлости Брзина светлости је одувек занимала људе. Дуго се мислило да је она бесконачно велика. У то је посумњао Галилео Галилеј али није успео да је измери.   Олe Кристофер…

Задаци брзина код равномерно праволинијског кретања

Кретање Деф: Кретање је промена положаја тела у односу друга тела. Деф: Тело у односу на које се посматра кретање назива се референтно тело. Деф: Материјална тачка је тело чији…
Припрема за тест Сила и кретање

Припрема за тест Сила и кретање

Задаци убрзање код успоренофг и убрзаног, други Њутнов закон и равномерно променљиво праволинијско кретање брзина и першени пут. Пре свега формуле и дефиниције неопходне за израду задатака. Задаци убрзање Деф:…
Брзина код равномерног праволинијског кретања. Векторски карактер брзине.

Брзина код равномерног праволинијског кретања. Векторски карактер брзине.

Брзина код равномерног праволинијског кретања Кретање је промена положаја тела. Какво ће кретање бити зависи од његове брзине као и од обллика путање по којој се креће. Кретање се дели…