Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга Деф: Полуга је чврсто тело у облику шипке или штапа, које може да се окреће око непокретног ослонца. Полуга служи за лакше подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга.…
Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска Деф: Сила потиска јавља се када се тело зарони у течност или у гасове. Усмерена је увек вертикално навише. Сама појава назива се потисак. Ова сила је јача…
Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела Област физике која се бави проучавањем равнотеже назива се статика. Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у…
Разлагање силе

Разлагање силе

Разлагање силе је обрнути поступак од слагаља сила. Једна силе разложи се на два своја дела(компоненте). И то једна компонента паралелна са правцем кретања , а друга нормална на правац…