Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска Сила потиска јавља се када се тело зарони у течност или у гасове. Усмерена је увек вертикално навише. Сама појава назива се потисак. Сила потиска јача је у…

Полуга и момент силе

Полуга је чврсто тело које може да се покреће око непокретног ослонца. Служи за подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга. Код једнокраке полуге терет и сила су са исте…
Равнотежа тела

Равнотежа тела

Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у равнотежи када му се брзина мења. Услов за настанак равнотеже је да…
Разлагање силе

Разлагање силе

Разлагање силе је обрнути поступак од слагаља сила. Једна силе разложи се на два своја дела(компоненте). И то једна компонента паралелна са правцем кретања , а друга нормална на правац…