Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје.

Подсетимо се шта је електрична струја. Деф:Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања q, које протекне кроз попречни пресек проводника S у једној секунди. Јачина електричне струје се означава…
Електрична струја

Електрична струја

Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник. Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу према позитивном полу. Пре тога је кретање…