Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Како се одређују рад и снага електричне струје? Рад електричне струје Када електрична струја протиче кроз потрошач она врши рад. Као што је енергија способност тела да врши рад тако…
Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закона нам показује како јачина струје зависи од напона и од отпора. Постоји Омов закон за део струјног кла и за цело коло. Омов закон за део струјног кола…
Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност Када се наелектрисане честице крећу усмерено кроз проводник оне се сударају са металном решетком и међусобно. То их успорава и претставља отпор кретању, због тога се јачина електричне…
Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Подсетимо се шта је електрична струја. Деф:Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања q, које протекне кроз попречни пресек проводника S у једној секунди. Јачина електричне струје се означава…
Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Хаотично и усмерено кретање наелектрисаних честица. Деф: Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник.  Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу…