Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон