Тест рад, снага и енергија

За тест рад, снага и енергија потребно је знати:

  1. Шта је рад?
    • Рад је деловање силе дуж неког пута.
    • Формула:
  • Јединица мере за рад је:

Задаци за тест рад

2.Колики је интенѕитет силе која изврши рад од 4kJ при померању тела на растојање од 20m?

3.Koliki rad se izvrši pri podizanju tereta mase 8 kilograma na visinu od 5 metara?

Pri podizanju tela na visinu od 20 metara izvršen je rad od 1000 džula. Kolika je masa tog tela?

Koliki rad izvrši pumpa pri podizanju 5m³ vode na visinu od 12 metara?

Kolika je snaga pumpe iz prethodnog zadatka, ako ona tu vodu podigne za 2 minuta?

  1. Колика је кинетичка енергија тела масе 7kg, ако се креће брзином 4ms ?

2. Тело масе 20 kg има кинетичку енергију од 4kЈ.  Колика је његова брзина ?

3. Атлетичар масе 75 kg полази са стартне линије и трчи са убрзањем 0.7 ms2 . Коилку кинетичку енергију има на 10 m  од старта?

4. На којој висини изнад тла се налази саксија масе 4 kg ако јој је потенцијална енергија  240Ј?