Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење Сва тела се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају.Да би смо разумели зашто је то тако треба да знамо како се понашају молекули у супстанцији. Агрегатна стања…
Унутрашња енергија

Унутрашња енергија

Укупна енергија честица које улазе у састав неког тела назива се унутрашња енергија.   Деф:Унутрашња енергија једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије његових молекула. Формула: U=Ek +Ep                         …
Појам и мерење температуре

Појам и мерење температуре

  Деф : Температура је мара степена загрејаности тела. То је основна физичка величина у међународном систему јединица. ознака је T , а јединица мере K-Келвин Мери се ТЕРМОМЕТРОМ (а…