Појам и мерење температуре

Појам и мерење температуре

 

Деф

: Температура је мара степена загрејаности тела.

То је основна физичка величина у међународном систему јединица. ознака је T , а јединица мере K-Келвин

Мери се ТЕРМОМЕТРОМ (а не топломером као што се обично у народу назива)

Целзијусова скала

Целзијус је своју скалу направио тако што је за 0о C узео температуру мржњења воде, а за 100о C кључања воде и поделио је на 100 подеока.

 

Келвинова скала

Лорд Келвин је повезао температуру са брзином кретања молекула. Ту везу смо могли приметити код агрегатних стања и фазних прелаза.
Нацртао је график зависности брзине кретања молекула од температуре тела, из кога се види апсолутна нула, тј температура на којој би сви молекули мировали.

  Дошао је до закључка  да је температура сразмерна брзини кретања молекула.

 

Веза између келвинове и целзијусове скале

  Апсолутна нула: 0К= -273,16 0                            Т=(t+273)K

    T-температура у келвинима 

     t-температура у целзијусима

  Величина подеока је иста па је зато:       ∆T=∆t