Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

При  процесима ослобађа се огромна количина енергије. На пример када на Земљу пада тело масе 100g са висине од један метар ослобађа се енергија од 1J, a  приликом фисије 1g  _{92}^{235}\textrm{U} ослободи се енергија једнак кинетичкој енергији милион тона која пада са висине од један метар.

Нуклеарна енергија може да буде искоришћена за добробит човечанства али може бити и јако штетна за живи свет.

Радиоактивно зрачење користи се у медицини и то у више намена:

  1. У дијагностици ( неке болести се могу открити помоћу радиоактивних изотопа)
  2. У лечењу (ћелије тумора се бомбардују и уништавају радиоактивним честицама)
  3. За стерилизацију медицинских инструмената

Радиоактивни изотоп угљеника _{6}^{14}\textrm{C} показује старост изумрлих живих организама па чак и после неколико хиљада година.

Нуклеарни процеси имају највећу примену у нуклеарним реакторима. То су уређаји у којима се контролише процес ланчане реакције фисије, да би се добила електрична енергија или радиоактивни изотопи. Користе се још и за погон бродова или подморница.