Отпор средине

Отпор средине

Отпор средине је сила којом се супстанција кроз коју се тело креће супротставља кретању тог тела. Честице средине сударају се са телом при кретању и успоравају га. Отпор средине зависи…
Сила трења

Сила трења

Трење се јавља између тела и подлоге и усмерено је супротно од кретања. Успорава тела при кретању. Постоји трење : мировања клизања котрљања Трење мировања је најјаче па клизања и…
Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Гравитационо убрзање Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално…