Отпор средине

Отпор средине

Отпор средине је сила којом се супстанција кроз коју се тело креће супротставља кретању тог тела. Честице средине сударају се са телом при кретању и успоравају га.

Отпор средине зависи од:

1. Густине средине  (теже се креће кроз гушћу)

  1. Брзине кретања (са брзином кретања повећава се број судара)

      3. Величине чеоне површине (ако се окренемо бочно лакше се пробијамо кроз гужву)

  1. Облика тела. Аеродинамични облици се брже и лакше крећи-капљица, облик падобрана најјаче успорава кретање.

Отпор средине може бити штетан и користан.