Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у…
Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су стари Грци приметили да ћилибар (на грчком електрон) привлачи лаке предмете. Касније је установљено да и други материјали ако се протрљају вуном или свилом, постају наелектрисани. Са наелектрисањем…