Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

Кулонов закон Кулонов закон описује како сила делује између наелектрисаних тела. Електрична сила се јавља између наелектрисаних тела. Може бити привлачна и одбојна. Истоимена наелектрисања се одбијају, а разноимена се…
Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у…
Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су древни Грци наелектрисање код ћилибара (на грчком електрон). Привлачио је лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати. Са наелектрисањем се…