Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања
На слици су наелектрисање на коси, балону, џемперу.

Још су древни Грци наелектрисање код ћилибара (на грчком електрон). Привлачио је лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати.

Са наелектрисањем се сусрећемо у свакодневном животу. Приликом свлачења вуненог џемпера, чешљања, трљањем балона о косу, спуштања низ тобоган...

Наелектрисање тела

Порекло наелектрисања тела је објашњено тек са  открићем структуре атома.

Деф: Атом је најситнија честица неког хемијског елемента која задржава њене хемијске особине.

Приказано је наелектрисање атома са позитивним протонима, неутралним неутронима и негативним електронима.
Атом. Језгро са протонима и неутронима, омотач са електронима.

Састоји се од атомског језгра и омотача. У атомском језгру (нуклеусу) налазе се протони и неутрони који се заједничким именом називају нуклеани. А око језгра круже електрони.

Протони су позитивни , електрони негативни, а неутрони нису наелектрисани (неутрални су)

Атом је као целина електро неутралан, јер има исти број протона и електрона. Када атом отпусти електрон постаје позитиван јон, а када прими електрон, постаје негативан јон.

Количина наелектрисања и елементарно наелектрисање

Величина  која нам показује колико је неко тело (честица) наелектрисано назива се количина наелектрисања.

Формула за количину наелектрисања q=n\cdot e

Јединица мере за количину наелектрисања је кулон: \left [ q \right ]=C

-n je разлика броја протона и електрона.

Разлика бројапротона и електрона n= n_p{}-n_e{}

Када тело има исти број протона и електрона оно је неутрално n=0, а када је тај број различит тело је наелектрисано.

-е је елементарно наелектрисање.

Деф: Елементарно наелектрисање је најмање наелектрисање које се може издвојити у природи. Имају га електрон и протон.

Елементарно наелектрисање износи:

 елементарно наелектрисање износи e= 1,6\cdot10^{-19}C

До наелектрисавања тела долази када наелектрисања прелазе са једног тела на друго. Само електрони могу да прелазе па је зато тело негативно када има вишак електрона, а позитивно када има мањак електрона. Протони не напуштају атом, осим при нуклеарној реакцији.

Тела се могу наелектрисати : трењем , додиром и индукцијом.

Када трљамо лењир о косу електрони увек прелазе са косе на пластику. А када трљамо свилу и стакло електрони прелазе са стакла на свилу. Неки материјали лакше примају, а неки лакше отпуштају електроне, што зависи од њиховог афинитета.

Индукција је процес раздвајања наелектрисања када се тело нађе у електричном пољу другог наелектрисаног тела.

Уређај који показује да ли је неко тело наелектрисано назива се електроскопЕлектрометар је инсрумент за мерење количине наелектрисања, има подеоке.

ЗАКОН ОДРЖАЊА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Деф: Наелектрисање се не може ни створити ни уништити већ се само може пренети са једног тела на друго.

Или на други начин:

Деф: У изолованом систему укупна количина наелектрисања се током времена не мења.

Закони одржања су фундаментални закони у физици.

ИЗАЗОВ:

  1. Направи електроскоп.
  2. Израчунај количину и одреди знак наелектрисања тела које има 10 000 електрона више него протона.