Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су древни Грци наелектрисање код ћилибара (на грчком електрон). Привлачио је лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати. Са наелектрисањем се…