Тест рад, снага и енергија

За тест рад, снага и енергија потребно је знати: Рада Шта је рад? Рад је деловање силе дуж неког пута. Формула: Јединица мере за рад је: Задаци за тест рад…
Припрема за тест Сила и кретање

Припрема за тест Сила и кретање

Задаци убрзање код успоренофг и убрзаног, други Њутнов закон и равномерно променљиво праволинијско кретање брзина и першени пут. Пре свега формуле и дефиниције неопходне за израду задатака. Задаци убрзање Деф:…

Други Њутнов закон. Веза између силе, масе и убрзања.

Веза између силе, масе и убрзања. Енглески научник Исак Њутн дао је допринос не само физици него математици и астрономији. У физици су најпознатија њефова три закона и закон гравитације.…
Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга. Момент силе. Ранотежа полуге.

Полуга Деф: Полуга је чврсто тело у облику шипке или штапа, које може да се окреће око непокретног ослонца. Полуга служи за лакше подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга.…
Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење Сва тела се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају.Да би смо разумели зашто је то тако треба да знамо како се понашају молекули у супстанцији. Агрегатна стања…
Механичка енергија

Механичка енергија

У свакодневном животу наилазимо на различите врсте енергије: светлосну, топлотну, енергију ветра, воде... У физици под појмом енергија сматрамо: Енергија је својство тела да изврши рад. Тела која имају енергију…
Механички рад

Механички рад

У животу под радом сматрамо различите појмове физички рад, умни рад... Ношење терета, као и само његово држање, читање књиге... У физици то није тако. Сила врши механички рад када…
Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска Деф: Сила потиска јавља се када се тело зарони у течност или у гасове. Усмерена је увек вертикално навише. Сама појава назива се потисак. Ова сила је јача…
Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела Област физике која се бави проучавањем равнотеже назива се статика. Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у…