Сила као узрок промене брзине тела. Убрзање основни појмови

na slici se vidi rakreta kako polece
ubrzanje