Паскалов закон. Хидраулична машина

Паскалов закон

Француски научник Блејз Паскал проучавао је преношење спољашњег притиска у затвотеним течностима и гасовима у флуидима.

paskalov sud. pod spoljasnjim pritiskom  prritisak u fluidu se prenosi u svim pravcima podjednako.

  Деф: У затвореним течностима и гасовима спољашњи притисак се преноси у свим правцима подједнако. 

  За разлику од чврстих тела где се притисак преноси у правцу деловања силе код течности и гасова спољашњи притисак се преноси  у свим правцима подједнако.  

Паскале је ову чињеницу искористио да направи хидрауличну машину.

ХИДРАУЛИЧНУ МАШИНУ

  Састоји се од два спојена суда једног мањег и једног већег. 

Када се на клип мањег суда делује силом исти притисак се преноси на већи клип па се зато добија већа сила. 

  На тај начин мали тег са леве стране може да подигне два велика тега са десне стране.https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/04/hidraulicnamasina.gif

Служи за дизалице, пресе, кочнице... https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/04/presa.jpg

Dečak svojom težinom pomoću hidraulične mašine podiže automobil

задатак: Ученик има 50kg  и стоји на малом клипу дизалице површине 1m2,. Колика је површина великог клипа ако је маса аутомобила 1t?