Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Да би смо установили којом јачином тела узајамно делују уводимо физичку величину која се назива СИЛА. Сила је мера узајамног деловања тела. То је векторска физичка величина. Ознака за силу…
Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као наука Физика је природна наука. Реч физис на грчком значи природа. Природа је све што нас окружује па и ми сами. Када кажемо и ми сами мислимо и…
Сцена из ратова звезда. Ласерски мачеви у рукама два џедаја.

Узајамно деловање

Деф: Узајамно деловање је обострано и истовремено деловање два или више тела. Назива се још и интеракција. Узајамно деловање фудбалера и лопте. Постоје две врсте узајамног делoвања: Преко непосредног додира-Еластично…
Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење је технички поступак којим се одређује бројна вредност и јединица мере физичке величине.  Мерење је такође и упоређивање физичке величине са основном јединицом мере. Дели се на: 1. Директно…
Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Пре успостављања Међународног система мера, познатог као SI (system international) свака држава па по некад чак и област у држави имале су различите јединице мере. У Међународно  систему мера, постоји…
Закон спојених судова

Закон спојених судова

Деф: У отвореним спојеним судовима, ниво исте течности је у истој хоризонталној равни. Примена:  Водовод, претакање течности из акваријума, резервоара аутомобила.. WC- шоља.
Хидростатички парадокс

Хидростатички парадокс

Парадокс значи бесмислица, необичност.  Деф: Хидростатички притисак на дно, не зависи од масе течности нити од облика суда у коме се налази већ само од висине стуба течности, тј од…
Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима назива се хидростатички. Деф: Хидростатички притисак потиче од тежине течности. Он делује на дно суда или на тела која се у течности налазе. Делује на рониоца…