Механичко кретање. Величине које описују кретање

Механичко кретање. Величине које описују кретање

Механичко кретање

У природи се све креће, то су приметили још древни Грци.

Хераклит из Ефеса је говорио:

Све тече, све се мења. Не можеш се два пута окупати у истој реци.

Механичко кретање је свуда око нас. Чак и оно што нам се чини да мирује на неки начин се креће. Земља се окреће око Сунца и са њом зајдно сва тела која се на њој налазе. Сунце се окрећее око своје осе и заједно са целом галаксијом се креће. Свемир се шири... Честице од којих су направљени предмети крећу се унутар њих.

Деф: Кретање је промена положаја тела у односу на друга тела.

То друго тело у односу на које се посматра кретање назива се референтно тело.

Сва кретања су релативна.
Нема апсолутног мировања.

Да је кретање релативно значи да зависи у односу на које референтно тело кретање посматрамо. Ако човек седи у возу док се воз креће он у односу на воз мирује, а у односу на пругу се креће.

Апсолутног мировања нема јер не постоји ни једно тело које мирује у односу на сва остала тела.

Величине које описују кретање

Када се тело креће оно мења положаја у односу на друга тела, а то тело у односу на које се посматра кретање назива се референтно тело.

Када се крећемо то наше кретање уочавамо у односу на тела које нас окружују. Ако би се кретали возилом равномерно и не би смо могли да видимо кроз прозор тела, не би смо знали да ли се крећемо.

Бициклиста с креће у односу на дрво. Дрво је референно тело код овог механичког кретања.
Референтно тело је тело у односу на које посматраме механичко кретање.

Деф: Путања је стварна или замишљена линија по којој се тело креће.

Кружење Земље око Сунца је замишљена линији, а када се остављају трагови у снегу то је стварна линија.

Деф: Пређени пут је део путање које тело пређе за одређено време.

Пут се обележава словом- s, а јединица мере за пређени пут је метар m.

Деф: Материјална тачка је тело чији се облик и димензије могу занемарити у односу на пређено растојање.

Користи се да би поједноставило решавање проблема у физици. Пример су звезде. Она су огромна тела, а јако су далеко па нам се чине као тачке.

Време је основна физичка величина. Разликујемо тренутак -t то је када нека појава почиње или се завршава и временски интервал показује колико дуго нека појава траје. Обележава се са делта t- Δt.

који показује колико нека појава траје.

Релативност кретања