Одређивање површине

Одређивање површине

 

  Површина је изведена физичка величина.

 

Ознака за површину је: S,            

  јединица мере:  m^{2}

  Деф:један метар квадратни је површина квадрата чије су странице дужине један метар.  

Веће јединице мере од 1m^{2}:    1km^{2} =1000m·1000m=1000 000 m^{2}

               1ha= 100m·100m=10 000 m^{2}

                            1ar =10m·10m= 100 m^{2}

Мање јединице мере од 1m^{2}: 1m^{2} =10 dm·10dm= 100 dm^{2}

              1m^{2} = 100 cm ·100cm = 10 000 cm^{2}

             1m^{2}= 1000 mm ·1000 mm = 1000 000 mm^{2}

  Одређивање површине правилних облика своди се на мерење дужине и уврштавање у формулу:

Квадрат:           S= a·a =а²      Правоугаоник:  S=a·b

 

Одређивање површине неправилних облика

  Неправилини облици се изделе на квадратиће, познатих површина и они се саберу. Што су ситнији квадратићи одрђивање је прецизније.

ИЗАЗОВ:

  1. Одреди површину свог стола и своје собе.
  2. Претвори у основну јединицу мере:

193 cm^{2}=______                         0.03 km^{2}=_______

                                 5 a=______                               0.26 h=_______

   60.1 dm^{2}= ______                        2005 mm^{2}=______