Електрична струја

Електрична струја

Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник. Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу према позитивном полу. Пре тога је кретање електрона хаотично.

Материјали се по проводљивости деле на проводнике, изолаторе и полупроводнике.

  • Проводници су метали, водени раствори соли база и киселина, разређени гасови. Проводници имају пуно слободних носилаца наелектрисања.
  • Изолатори  су пластика, гума, керемика. Изолатори немају довољано слободних наелектрисања.
  • Полупроводници силицијум и германију. То  су материјали који под одређеним условима проводе струју.

Услови неопходни за настанак електричне струје су:

  • Слободни носиоци наелектрисања
  • Разлика потенцијала тј. електрично поље.