Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за део струјног кола Немачки научник Георг Симон Ом проучавао је како на јачину струје I, утиче напон U и електрична отпорност R. Најпре је у првом експерименту…
Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Деф: Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник.  Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу према позитивном полу. Пре тога је…
Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у…