Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у електрично поље.

Ако се у исту тачку поља стави дупло веће наелектрисање 2 потенцијална енергија ће бити дупло већа. Потенцијална енергија у једној тачки поља сразмерна је количини наелектрисања тела.