Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон