Сила трења

Сила трења

Трење се јавља између тела и подлоге и усмерено је супротно од кретања. Успорава тела при кретању.

Постоји трење :

  1. мировања
  2. клизања
  3. котрљања

Трење мировања је најјаче па клизања и на крају котрљања.

Трење зависи од:

1. тежине тела

2. врсте материјала од кога су направљени и тело и подлога

3. њихове углачаности

4.  запрљаности

Трење не зависи од величине додирне површине.

Формула за трење је:

F_{tr}= \mu \cdot N

где је N нормална сила  N=mg; 

\mu  је коефициент трења и зависи од врсте материјала тела и подлоге. Нема јединицу мере.

F_{tr}= \mu \cdot mg

Ако хоћемо да смањимо трење клизања онда површине подмазујемо или замењујемо трењем котрљањем.

Ако хоћемо да повећамо трење, повећавамо храпавост површине, запрљамо површину или користимо материјал са већим трењем.