Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за део струјног кола. Омов закон за цело струјно коло

Омов закона нам показује како јачина струје зависи од напона и од отпора. Постоји Омов закон за део струјног кла и за цело коло.

Омов закон за део струјног кола

Немачки научник Георг Симон Ом проучавао је како на јачину струје I, утиче напон U и електрична отпорност R.

На слици је Приказан отпорник и редно везан амперметар и паралелно везан волт метар.

Најпре је у првом експерименту мењао напон. Мерио је јачину струје са једном батеријом па са две батерије и на крају са три. Схватио је да колико пута се повећа напон толико пута се повећа јачина струје. тј. да је јачина струје сразмерна напону.

У другом експерименту је мењао величину отпора и мерио је јачину струје. Измерио би јачину струје са једним отпорником па са још једним и на крају са три отпорника. Сваки пут би додавањем отпорника добијао мању јачину струје. Други пут дупло мању, а трећи пут три пута мању. Закључио је да је јачина струје обрнуто сразмерна електричном отпору.

Из ова два експеримента је донео свој закон за део струјног кола.

Деф: Јачина струје у делу кола сразмерна је напону на крајевима проводника а обрнуто сразмерна његовој електричној отпорности.

Формула за јачину струје. Омов закон

Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за цело струјно коло обухвата и извор електричне струје па са њим и електромоторну силу извора и његову унотрашњу отпорност.

На слици је приказано електрично коло у коме се налази извор и отпорник. Редно је везан амперметар а паралелно волтметар.
Електрично коло

 Посматрамо електрично коло које садржи отпорник и извор који су спојени жицом мале отпорности. Ако се измери пад напона на отпорнику добија се да је његова вредност мања од eлектромоторне силе извора (ЕМС) U< ε.

  До тога долази зато што струја док пролази кроз извор наилази на његову унутрашњу отпорност r која је мала али не и занемарљива. Та унутрашња отпорност смањује ЕМС извора. 

  Јачина струје код целог струјног кола се изражава као:  

Омов закон за цело струјно коло. Електро моторна сила се дели са спољашњим и унутрашњим отпором

  Омов закон за цело струјно коло гласи:

Деф: Јачина струје у целом струјном колу сразмерна је електромоторној сили извора, а обрнуто сразмерна збиру отпорности отпора спољашњег дела кола и унутрашњој отпорности извора.

Видео Омов закон за цело струјно коло. Преузет са канала Школа плус.