Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника

Електрична отпорност проводика. Везивање отпорника