Мерење дужине. Одређивање површине. Мерење и одређивање запремине. Мерење времена

Мерење дужине. Одређивање површине. Мерење и одређивање запремине. Мерење времена

Мeрење дужине Дужина је основна физичка величина.  Ознака за дужину је: l може се користити и : d, h, s, r… Јединица мере за дужину је: l =m-метар Деф: Један…