Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.