Разлагање силе

Разлагање силе

Разлагање силе је обрнути поступак од слагаља сила.


Једна силе разложи се на два своја дела(компоненте). И то једна компонента
паралелна са правцем кретања F_{p} , а друга F_{n} нормална на правац кретања

Погледајте како раде котураче и разлажу силу: