Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела

Област физике која се бави проучавањем равнотеже назива се статика.

Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у равнотежи када му се брзина мења.

Услов за настанак равнотеже је да на тело не делује сила или да је укупан збир сила једнак нули.

На стабилност тела утичу његова маса, висина тежишта и величина ослонца. Тежиште је нападна тачка силе Земљине теже. 

Врсте равнотеже

Равнотежа може бити стабилна, лабилна и индиферентна.


1. Стабилна (када се тело изведе из равнотежног положаја само се у њега враћа)
2. Лабилна (када се тело изведе из равнотежног положаја удаљава се од њега)
3. Индиферентна ( када се изведе из равнотежног положаја нити се приближава нити се удаљава. Увек је у равнотежном положају)