Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела. Врсте равнотеже

Равнотежа тела

Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у равнотежи када му се брзина мења.

Услов за настанак равнотеже је да на тело не делује сила или да је укупан збир сила једнак нули.

Врсте равнотеже


1. Стабилна (када се тело изведе из равнотрежног положаја само се у њега враћа)
2. Лабилна (када се тело изведе из равнотежног положаја удаљава се од њега)
3. Индиферентна ( када се изведе из равнотежног положаја нити се приближава нити се удаљава. Увек је у равнотежном положају)