Равнотежа тела

Равнотежа тела

Тело је у равнотежи када мирује (статичка равнотежа) и када се креће равномерно праволинијски (динамичка равнотежа). Није у равнотежи када му се брзина мења.

Услов за настанак равнотеже је да на тело не делује сила или да је укупан збир сила једнак нули.

Врсте равнотеже:
1. Стабилна (када се тело изведе из равнотрежног положаја само се у њега враћа)
2. Лабилна (када се тело изведе из равнотежног положаја удаљава се од њега)
3. Индиферентна ( када се изведе из равнотежног положаја нити се приближава нити се удаљава. Увек је у равнотежном положају)