Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска

Деф: Сила потиска јавља се када се тело зарони у течност или у гасове. Усмерена је увек вертикално навише. Сама појава назива се потисак.

Ова сила је јача у течностима него у гасовима јер је течност гушћа али је приметна и код гасова.

Пример: 1. Када се лопта зарони у воду сила потиска је избацује на површину.
2. Делује на хелијумске балоне, и балоне на топли ваздух као и на цепелин.

Објашњење силе потиска на коцки зароњеној у течности као последица различитог хидростатичког притиска на горњу и доњу површину.

Сила потиска је једнака разлици сила које делују на доњу и на горњу површину:

Fp=F2-F1

Услед различитог хидростатичког притиска притиска на различитој дубини на тело делује разлилчита сила. Са бочних страна те силе се поништавају и тело је у равнотежи, док је притисак већи са доње него са горње стране. Ту долази до нарушавање равнотеже и тело се креће вертикално навише.

Због силе потиска тела привидно губе своју тежину. То најбоље објашњава Архимедов закон.

Архимедов закон

Ако се тежина тела измери у ваздуху и у течности добија се различита вредност. Када је тело у течности тежина је привидно мања. Зароњено тело истисне течност из посуде исте запремине као што је запремина тела. Када измеримо тежину течности, добијамо да је она једнака сили потиска.

Сила потиска

Архимедов закон гласи:
Деф: Сила потиска која делује на тело зароњено у течности, једнака је тежини телом истиснуте течноати.

Fp=Q1-Q2

Fp=Qt ;
Qt=mtg ; mtρV

QtρVg

FpρVg


  • Fp- сила потиска
  • Qt - тежина течности
  •  ρ - густина течности
  • V - Запремина тела и течности
  • g- гравитационо убрзанје Земље 9.81 N/kg

Сила потиска зависи од: Запремине тела V и од густине p течности или гаса у који је зароњено тело, као и од гравитационог убрзања g. Зато се лакше одржавамо на површини када смо у морској води него у базену.

Занимљивости: у давна времена морнари су приметили да се сидро знатно лакше подиже док је у мору него када изађе на површину. Покушалли су да објасне ову појаву тако што су мислили да им у води сирене помажу око подизања сидра.

У сусрет матури: Тело на слици плута на површини воде. Која од наведених сила делује на тело и у равнотежи је са тежином тела.
Заокружи тачан одговор:
1. сила инерције
2. сила потиска
3. сила отпора средине
4. Земњина тежа

Тело плута на површини воде.
Пливање тела. Видео преузет са канала Еурека.

Коментари

Нема коментара. Оставите ваш коментар.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *