Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска и Архимедов закон

Сила потиска

Сила потиска јавља се када се тело зарони у течност или у гасове. Усмерена је увек вертикално навише. Сама појава назива се потисак.

Сила потиска јача је у течностима него у гасовима јер је течност гушћа али је приметна и код гасова.

Пример: 1. Када се лопта зарони у воду сила потиска је избацује на површину.
2. Сила потиска делује на хелијумске балоне, и балоне на топли ваздух као и на цепелин.

Сила потиска

Сила потиска је једнака разлици сила са доње и са горње површине:

Fp=F2-F1

Услед различитог хидростатичког притиска притиска на различитој дубини на тело делује разлилчита сила. Са бочних страна те силе се поништавају и тело је у равнотежи, док је притисак већи са доње него са горње стране. Ту долази до нарушавање равнотеже и тело се креће вертикално навише.

Због силе потиска тела привидно губе своју тежину. То најбоље објашњава Архимедов закон.

Архимедов закон

Ако се тежина тела измери у ваздуху и у течности добија се различита вредност. Када је тело у течности тежина је мања. Зароњено тело истисне течност из посуде. Када измеримо тежину течности, добијамо да је она једнака сили потиска.

Сила потиска

Архимедов закон гласи:
Сила потиска која делује на тело зароњено у течности, једнака је тежини телом истиснуте течноати.

Fp=Q1-Q2

Fp=Qt ;
Qt=mg ; m=рV

Qt=рVg

Fp=рVg


  • Fp- сила потиска
  • Qt - тежина течности
  • р - густина течности
  • V - Запремина тела и течноасти

Сила потиска зависи од: Запремине тела V и од густине p течности или гаса у који је зароњено тело, као и од гравитационог убрзања g. Зато се лакше одржавамо на површини када смо у морској води него у базену.

Занимљивости: у давна времена морнари су приметили да се сидро знатно лакше подиже док је у мору него када изађе на површину. Покушалли су да објасне ову појаву тако што су мислили да им у води Сирене помажу око подизања сидра.

У сусрет матури: Тело на слици плута на површини воде. Која од наведених сила делује на тело и у равнотежи је са са тежином тела. Заокружи тачан одговор:
1. сила инерције
2. сила потиска
3. сила отпора средине
4. Земњина тежа

Тело плута на површини воде.
Пливање тела

Коментари

Нема коментара. Оставите ваш коментар.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *