Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима назива се хидростатички.

Деф: Хидростатички притисак потиче од тежине течности. Он делује на дно суда или на тела која се у течности налазе. Делује на рониоца док је у води.

Хидростатички притисак зависи од:

  1. дубине течности h. Што је течност дубља то је притисак већи.
  2. густине течности. Што је течност гушћа притисак ће бити већи.
  3. јачине гравитационог поља G . Што је јача гравитација већа, већа ће бити и тежина течности па ће и притисак бити већи.

Формула за хидростатички притисак је:

p= \rho·G·h

 

За разлику од чврстих тела где се притисак преноси у правцу деловања силе,

код течности и гасова притисак се преноси у свим правцима подједнако.