Припрема за тесет Мерење

Тест мерење ће проврравати знање о физичким величинама.

Физичке величине описују особине физичких тела и физичке појаве.

Физичке величине ознака индекс бројна вредност и јединица мере за масу.
Физичке величине ознака индекс бројна вредност и јединица мере за масу.

Наведи основне физичеке величчине и њихове јединице мере.

Табела 7 осбовних физичких величина.
  1. Шта је мерење?

Мерење је технички поступак којим се одређује бројна вредност и јединица мере физичке величине.

  1. Која је разлика између мерења и одређивања физчке величине?

Мерење је директно, а одређивање кад меирмо па убрштавамо у формулу.

  1. Шта је метар?

Метар је растојање између две црте на праметру или еталону.

2. Чиме се мери дужина?

Дужина се мери метарском траком, лењиром, помично мерило са нонијусом, микрометарским завртњом, ласером...

  1. Шта је метар квадратни?

Метар квадратни је површина квадрата чије су странице дужине један метар.

2. Израчунај површину учионице дугачке 9m и широке 4m.

  1. Шта је метар кубни?

Запремина коцке чије су странице дужине један метар.

2. Одреди вредност једног подеока и запремину камена са слике.

3. Израчунај колико литара воде може да стане у акваријуму дужине 0.5m, ширине 30cm и дубине 4dm? 

  1. Шта је тренутак?

Тренутак је када нека појава почиње или се завршава.

  1. Шта је временски интервал?

Временски интервал је колико дуго нека појава траје.

9. Voz je pošao u 7h i 30min, stigao je na odredište u 9h i 45min. Koliko je putovao ako je pola sata stajao u stanicama izmedju?

7. Dužina učionice je merena tri puta i dobijene su vrednosti: 9,15m; 9,31m; 9,51m. Izračunaj srednju vrednost apsolutnu i relativnu grešku(nacrtaj tabelu pozadi).