Сцена из ратова звезда. Ласерски мачеви у рукама два џедаја.

Узајамно деловање

Деф: Узајамно деловање је обострано и истовремено деловање два или више тела. Назива се још и интеракција. Узајамно деловање фудбалера и лопте. Постоје две врсте узајамног делoвања: Преко непосредног додира-Еластично…
Мерење дужине. Одређивање површине. Мерење и одређивање запремине. Мерење времена

Мерење дужине. Одређивање површине. Мерење и одређивање запремине. Мерење времена

Мeрење дужине Дужина је основна физичка величина.  Ознака за дужину је: l може се користити и : d, h, s, r… Јединица мере за дужину је: l =m-метар Деф: Један…
Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице. Директно и индиректно мерење. Мерила и мерни инструменти.

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице. Директно и индиректно мерење. Мерила и мерни инструменти.

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величне и мерне јединице. Директно и индиректно мерење. Мерила и мерни инструменти.
Закон спојених судова

Закон спојених судова

Деф: У отвореним спојеним судовима, ниво исте течности је у истој хоризонталној равни. Примена:  Водовод, претакање течности из акваријума, резервоара аутомобила.. WC- шоља.
Хидростатички парадокс

Хидростатички парадокс

Парадокс значи бесмислица, необичност.  Деф: Хидростатички притисак на дно, не зависи од масе течности нити од облика суда у коме се налази већ само од висине стуба течности, тј од…
Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима назива се хидростатички. Деф: Хидростатички притисак потиче од тежине течности. Он делује на дно суда или на тела која се у течности налазе. Делује на рониоца…
Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела

  Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива различит ефекат тј. притисак је различит.  Иста цигла својом тежином делује на…