Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе