Сила

Сила као мера узајамног деловања. Векторски карактер силе

Да би смо установили којом јачином тела узајамно делују уводимо физичку величину која се назива СИЛА. Она покреће тела из мировања, мења им брзину или их деформише. Еластична сила враћа…