Маса тела. Мерење масе вагом

Маса тела

Маса је основна физичка величина.

Ознака за масу је: m
Јединица мере је: kg-килограм

Мање и веђе јединице од килограма су:

Деф: Маса је особина сваког тела која не зависи од његовог положаја у простору.

То значи да је маса тела увек и свуда иста и да не зависи где се налази, на Земљи, у води, на Месецу у свемиру...

Осим тога имамо још једну дефиницију масе.

Деф: Маса је мера инертности тела.

Инертност значи тромост или лењост.

Ако истом силом делујемо на две куглице, једну од метала а другу од дрвета лакше ће се померити куглица мање масе. Исто тако ако покушамо да зауставимо ове куглице када се крећу истом брзином, лакше ћемо зауставити куглицу мање масе.

Што тело има већу масу оно је инертније. Теже се покреће и теже зауставља.

Маса тела. Видео преузет са ,,Еурека". На енглеском.

Мерење масе

Маса се мери вагом (теразијама), кантаром, дигиталном вагом, лабораторијском, сточном...

Кантар су измислили још стари Римљани. Кантар има тас на који се стави тело непознате масе, а помоћу тега се направи равнотежа. На полузи су обележени подеоци и прочита се вредност до које је тег дошао.

Kantar - Muzej Žeravica

Вага (теразије) има два једнака таса окачена на два једнака крака. На једну страну се ставља тело које се мери а на другу страну тегови. Кад се вага уравнотежи (стоји хоризонтално) онда је маса тела једнака маси тегова. Затим се саберу вредности тегова и одреди се маса непознатог тела.

Как да правим електронен бизнес - ogledalonauspeha.com

Уз сваку вагу иде и комплет тегова.