Закон спојених судова

Закон спојених судова

Деф: У отвореним спојеним судовима, ниво исте течности је у истој хоризонталној равни.

Примена:  Водовод, претакање течности из акваријума, резервоара аутомобила.. WC- шоља.