Унутрашња енергија

Унутрашња енергија

Укупна енергија честица које улазе у састав неког тела назива се унутрашња енергија.

  Деф:Унутрашња енергија једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије његових молекула.

Формула: U=Ek +Ep                                             јединица мере:  U=J  Џул

  Код гасова потенцијална енергија је занемарљива јер су молекули на великом међусобном растојању па се унутрашња енергија своди само на кинетичку. И повећава се са повећањем температуре.

Промена унутрашње енергије једнака је промени температуре тела.