Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика је одувек била фундаментална наука. Овде сазнај шта и како она проучава као и шта је материја, шта супстанција, а шта физичко поље.
Унутрашња енергија

Унутрашња енергија

Укупна енергија честица које улазе у састав неког тела назива се унутрашња енергија.   Деф:Унутрашња енергија једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије његових молекула. Формула: U=Ek +Ep                         …