Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као наука

Физика је природна наука. Реч физис на грчком значи природа. Природа је све што нас окружује па и ми сами. Када кажемо и ми сами мислимо и на ствари које је човек створио јер су сада и оне део природе и понашају се по њеним законима.

Природне или физичке појаве су сва дешавања у природи. Неке од природних појава су:

  • Механичке појаве (ту спадају сва кретања. Кретање Земље око Сунца, кретање ветра, лет птице...)
  • Топлотне појаве ( су појаве које се дешавају због промене температуре. Испаравање, топљење, мржњење..)
  • Светлосне појаве ( ту спада преламање светлости, огледање, дуга...)
  • Електричне појаве ( електрицитет, муња, електрична струја...)
  • Магнетне појаве ( привлачење магнета са другим магнетима и са металима ...)

Материја

Сва природа је изграђена од материје. Па кажемо да је материја грађа природе. Она се дели на: 1. супстанцију (супстанцу) и на 2. физичко поље.

  1. Супстанција је грађа свих физичких тела. У супстанције спадају: стакло, гума, метал пластика, дрво... Физичка тела од дрвета су: сто, столица, врата.... Супстанција се састоји од ситних честица, атома и молекула.
Атом је најситнија честица неког елемента која задржава његове хемијске особине.
Молекули смеше гасова ваздуха. Молекули су сачињени од два или више атома. они су најситније шестице неког једињења.

Физичко поље је простор око тела преко кога она могу да делују на даљину. Поље није изгађено од атом и молекула али пошто се налази у природи називамо га материјалном средином. Постоје електрично, магнетно и гравитационо поље.

Методе истраживања у физици

Раније су људи проучавали природу простим посматрањем. Још увек неке појаве можемо проучавати само на овај начин. Микроскопска посматрања и астрономска посматрања спадају у те примере.
Данас се природне појаве проучавају експерименталним путем. Експеримент или оглед је проучавање природних појава у посебно припремељеним условима у лабораторијама.
Зато је физика експериментална али и теоријска наука. Помоћу експеримента долази до својих сазнања, а пооћу теорије та сазнања анализира и од тих закњучака се праве теорије и закони.

О физици, материји и експерименту.