Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Физика као природна наука. Методе истраживања у физици

Сматра се да се физика као наука издвојила из филозофије и постала посебна наука почев од италијанског научника Галилеа Галилеја (1564-1642). Он је први увео експеримент у физику и тиме је унапредио.

Физика као наука

Физика је природна наука. Реч физис, (грчки φύσις) на грчком значи природа.

Деф: Природа је све што нас окружује па и ми сами.

Када кажемо и ми сами мислимо и на све оно што је човек створио јер је сада и то део природе. Ствари које је човек створио понашају се по законима физике.

У природи се стално нешто дешава. Природне или физичке појаве су сва дешавања у природи. Неке од природних појава су:

  • Механичке појаве ( Ту спадају сва кретања. Кретање Земље око Сунца, кретање ветра, лет птице...)
  • Топлотне појаве ( То су појаве које се дешавају због промене температуре. Испаравање, топљење, мржњење..)
  • Светлосне појаве ( Ту спада преламање светлости, огледање, дуга...)
  • Електричне појаве ( електрицитет, муња, електрична струја...)
  • Магнетне појаве ( привлачење магнета са другим магнетима и са металима ...)

Материја

Сва природа је изграђена од материје. Па кажемо да:

Деф: Материја грађа природе.

Материја се дели на: Супстанцију (супстанцу) и на физичко поље.

Деф: Супстанција је грађа свих физичких тела.

У супстанције спадају: стакло, гума, метал пластика, дрво... Физичка тела направљена од дрвета су: сто, столица, врата.... Супстанција се састоји од ситних честица, атома и молекула.

Физика проучава најситније честице. Атом је најситнија честица неког елемента  која задржава његове хемијске особине.
Физика проучава најситније честице. Атом је најситнија честица неког елемента која задржава његове хемијске особине.
Молекули су сачињени од два или више атома. Они су најситније честице неког једињења. Ово су молекули смеше гасова ваздуха.
Физика проучава молекуле. Молекули су сачињени од два или више атома. Они су најситније честице неког једињења. Ово су молекули смеше гасова ваздуха.

Деф: Физичко поље је простор око тела преко кога она могу да делују на даљину.

Физичко поље није изгађено од атом и молекула али пошто се налази у природи називамо га материјалном средином. Постоје електрично, магнетно и гравитационо поље.

Физика као наука проучава материју њену грађу, особине и облике у којима се може наћи.

Методе истраживања у физици

Раније су људи проучавали природу простим посматрањем. Још увек неке појаве можемо проучавати само на овај начин. Микроскопска посматрања и астрономска посматрања спадају у те примере.
Данас се природне појаве проучавају експерименталним путем да би се боље објасниле. На тај начин се добијају и прецизнији податци.

Деф: Експеримент или оглед је проучавање природних појава у посебно припремељеним условима у лабораторијама.

Предност експеримента над обичним посматрањем је и у томе што експеримент може да се понавља више пута уз промену услова у којима се појава одвија.
Зато је физика експериментална али и теоријска наука. Помоћу експеримента долази до својих сазнања, а пооћу теорије та сазнања анализира и од тих закључака се праве теорије и закони.

Теорија и експеримент су подједнако важни и морају бити сагласни – оно што експеримент покаже теорија мора да објасни, али и оно што теорија тврди мора бити проверено експериментима. Ако између експеримента и теорије постоји нека несагласност теорија се одбацује и тражи се ново објашњење.

Видео: физика као наука, материја и експеримент.

За више сличних текстова и занимљивости можете потражити на нашој фејсбук страници.