Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Сва тела се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају.
Да би смо разумели зашто је то тако треба да знамо како се понашају молекули у супстанцији.

Супстанција се у природи најчешће налази у три агрегатна стања: Чврсто, течно и гасовито. Постоји и четврто агргатно стање, плазма. Оно је

Агрегатна стања и фазни прелази између њих
  • У чврстом агрегатном стању честице осцилују око равнотежног положаја,
  • У течном могу међусобно да мењају места.
  • У гасовитом се крећу хаотично и на великом су међусобном растојању.

На слици су фазни прелази напиши који су то:
Из чврстог у течно: топљење Из течног у чврсто:____
Из течног у гасовито:__________ Из чврстог у гасовито: _
Из гасовитог у течно: _________ Из гасовитог у чврсто: _
Топлотно ширење може бити линеарно, када се тело шири само по једној димензији и
запреминско ширење када се шири по свим димензијама подједнако.

Распоред честица у чврстом течном и гасовитом стању

Аномалија воде


Аномалија значи неправилност. Неправилност је то што се једино вода са смањењем температуре шири. Зато се ова појава и назива аномалија воде. Вода се са смањењем температуре до +4o C скупља, а после тога се шири. Зато је густина леда мања од густине воде и лед плута на површини. То се дешава зато што се атоми кисеоника и водоника другачије прераспореде у води и у леду.

Распред молекула леда, и хладне и топле воде


Погледајте филм о топлотном ширењу и сакупљању материје.

Еурека, филм на енглеском топлотном о ширењу и сакупљању материје.