Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење. Честични састав супстанције

Топлотно ширење Сва тела се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају.Да би смо разумели зашто је то тако треба да знамо како се понашају молекули у супстанцији. Агрегатна стања…