Механички талас. Величине које описују таласно кретање.

Механички талас. Величине које описују таласно кретање.