Одбијање светлости. Закон одбијања. Равно огледало.

Одбијање светлости.

Деф: Упадни угао једнак је одбојном углу. Упадни зрак, нормала и одбојни зрак леже у истој равни.

Закон одбијања светлости. Упадни угао, одбојни угао, упадни зрак, одбојни зрак и нормала у истој равни.

Када светлост пада на раван под правим углом враћа се по истом правцу, складу са законом одбијања.

Одбијање светлости која пада нормално на површину. Враћа се по истом правцу.