Одбијање светлости. Закон одбијања. Равно огледало.