Сферна огледала

Сферна огледала

Деф: Сфернa огледала су део  углачане, сферне површине, тј. лопте. Сферна огледала могу бити:

  1. Конкавна огледала( удубљена) и
  2. Конвексна  (испупчена)

Код издубљених (конкавних) сферних огледала светлост се одбија од унутрашње површине лопте, а код испупчених (конвексних) од спољашње површине лопте.

Делови сферног огледала

Сферна огледала имају делове: главна оптичка оса (права која пролази кроз центар кривине, жижу и теме огледала). теме – T налази се на средини огледала на пресеку главне оптичке осе и огледала, центар кривине – C је центар сфере, фокус или жижа – F и жиђна даљина -f.

Делови сферног огледала. Главна оса, центар огледала, фокус, теме и жижна даљина.

Деф: Фокус или жижа је место на коме се зраци који на огледало падају паралелно главној оптичкој оси после одбијања сабирају.

Фокус је место на коме се зраци који падају на огледало паралелно главној оптичкој оси после одбијања сабирају.

Жижна даљина је растојање од темена  до жиже  огледала, обележава се – f. Растојање жижне даљине је једнако половини полупречника кривине: f= \frac{r}{2} . Код конвексног огледала жижа је имагинарна.

Карактеристични зраци сферног огледала

 Лик предмета код сферног огледала налази се помоћу карактеристичних зрака. Да би смо могли да претпоставили где настаје лик у неком уређају, конструишемо га помоћу карактеристичних зрака. За конструкцију користимо четири карактеристична зрака. Први зрак пада паралелно главној оптичкој оси, после одбијања пролази кроз фокус. Други зрак пада на огледало кроз центар и враћа се по истом правцу. Трећи зрак пада на огледало кроз фокус, после одбијања се враћа паралелно главној оптичкој оси. Четврти зрак пада под неким углом на теме и под истим углом се одбија.

Карактеристичини зраци код сферног огледала.

Изазов:

  • Огедајте се у кашици и опиши шта си запазио. Када је лик увећан, када је умањен, када је усправан, а када обрнут?
Конструкција лика код равног и сферног огледала. Преузето.

Конструкција лика код сферног огледала

За конструкцију лика код сферног огледала за предмет користимо стерлицу. Да би смо конструисали лик користимо два карактеристична зрака и пресликавамо само врх стрелице. подножје стерилце постављамо на главну оптичку осу и она ће се ту и пресликати.

Изазо

  • Конструиши лик код конкавног огледала полупречника 6cm ако је величина предмета 1cm и налази се на растојању:  
    а) p=7cm; b) p=6cm; c) p=4cm; d) p=2cm

Једначина сферног огледала

Дa би се одредило на ком растојању ће се појавити лик осим конструкцијом положај лика се може наћи и рачунски.

\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{l}

\frac{1}{l}= \frac{p-f}{pf}

l= \frac{pf}{p-f}

Ово је формула за израчунавање положаја l-лика, тј. његовог растојања од темена-T.