Задаци брзина код равномерно праволинијског кретања

Кретање

Деф: Кретање је промена положаја тела у односу друга тела.

Деф: Тело у односу на које се посматра кретање назива се референтно тело.

Деф: Материјална тачка је тело чији се облик и димензије могу занемарити у односу на пређено растојање.

Деф: Путања је стварна или замишљена линија по којој се тело креће.

Деф: Пређени пут је део путање које тело пређе за одређено време. ознака је-s , а јединица мере метар -m.